چاپ

چاپ انواع کاتالوگ،بروشور،فولدر،پوستر،ست اداری،بنر،استیکر،مش،فلکس،سیلک،کتاب،مجلات

چاپ جعبه های اختصاصی ، سررسید اختصاصی و عمومی،تقویم و …

 

 

 

لیست قیمت چاپ بانی
کارت ویزیت  (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیف جنس تعداد ابعاد(cm) قیمت زمان تحویل
1 کارت ویزیت سلفون براق یکرو 1000 48×85 22000 6 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق دورو 1000 48×85 32000 6 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات یکرو 1000 48×85 24000 6 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو 1000 48×85 32000 6 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان  یکرو 1000 48×85 35000 7 روز کاری
6 کارت ویزیت کتان دورو 1000 48×85 40000 7 روز کاری
7 سلفون مات موضعی 1000 48×85 62000
8 سلفون مات مخملی دو رو دورگرد 1000 48×85 76000 6 روز کاری
9 سلفون مات طلاکوب 1000 48×85 85000 6 روز کاری
10 لیبل یووی 1000 48×85 2۵000 7 روز کاری
11 لیبل سلفون براق 1000 48×85 ۲۶۰۰۰ 7 روز کاری
12 لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 ۲۶۰۰۰ 7 روز کاری
13 لیبل شیشه ای 1000 48×85 70000 30 روز کاری
14 برچسب اموال 1000 15×50 65000 10 روز کاری

 

 

 

 

کارت ویزیت فانتزی  (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیف جنس تعداد ابعاد(cm) قیمت تحویل
15 کارت ویزیت لمینت براق 1000 58×90 70000 10 روز کاری
16 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج 1000 58×90 80000 6 روز کاری
17 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 62000 14 روز کاری
18 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 60×60 60000 10 روز کاری
19 کارت ویزیت لمینت مات 1000 58×90 90000 10 روز کاری
20 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج 1000 58×90 95000 6 روز کاری
21 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 75000 14 روز کاری
22 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 60×60 60000 10 روز کاری
23 کارت ویزیت لمینت برجسته 1000 60×90 70000 10 روز کاری
24 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 60000 10 روز کاری
25 کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 56000 14 روز کاری
26 کارت ویزیت لمینت شیشه ای براق 1000 58×90 265000 10 روز کاری
27 کارت ویزیت لمینت شیشه ای براق 500 58×90 148000 10 روز کاری
28  کارت ویزیت لمینت شیشه ای براق 100 58×90 5۶000 10 روز کاری
29 کارت ویزیت لمینت شیشه ای مات 1000 58×90 300000 10 روز کاری
30 کارت ویزیت لمینت شیشه ای مات 500 58×90 170000 10 روز کاری
31 کارت ویزیت لمینت شیشه ای مات 100 58×90 70000 10 روز کاری
32 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 48000 10 روز کاری
33 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 48000 10 روز کاری
34 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 80000 20 روز کاری
35 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 210000 10 روز کاری
36 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 112000 10 روز کاری
37 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 447000 30 روز کاری
38 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 265000 30 روز کاری
39 کارت ویزیت آهنربایی بزرگ 1000 60×90 230000 25 روز کاری
40 کارت ویزیت آهنربایی با قالب طرح دار 1000 60×90 270000 25 روز کاری

 

 

تراکت/سربرگ/بروشور  تحریر 80 گرم (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیف جنس تعداد ابعاد(cm) قیمت تحویل
42 A4 یکرو سایز دقیق 1000 21×29.7 88000 10 روز کاری
43 A4 دو رو سایز دقیق 1000 21×29.7 135000 10 روز کاری
44 A5یکرو سایز دقیق 1000 14.5×21 40000 10 روز کاری
45 A5 دو رو سایز دقیق 1000 14.5×21 77000 10 روز کاری
46 A6 یکرو سایز دقیق 1000 10.5×14.5 30000 10 روز کاری
47 A6 دو رو سایز دقیق 1000 10.5×14.5 44000 10 روز کاری
48 A4 یکرو سایز دقیق 200 21×29.7 110000 10 روز کاری
49 A4 دو رو سایز دقیق 2000 21×29.7 165000 10 روز کاری
50 A5یکرو سایز دقیق 2000 14.5×21 55000 10 روز کاری
51 A5 دو رو سایز دقیق 2000 14.5×21 90000 10 روز کاری
52 A6 یکرو سایز دقیق 2000 10.5×14.5 35000 10 روز کاری
53 A6 دو رو سایز دقیق 2000 10.5×14.5 50000 10 روز کاری
54 A4 یکرو سایز دقیق 5000 21×29.7 200000 10 روز کاری
55 A4 دو رو سایز دقیق 5000 21×29.7 240000 10 روز کاری
56 A5یکرو سایز دقیق 5000 14.5×21 105000 10 روز کاری
57 A5 دو رو سایز دقیق 5000 14.5×21 125000 10 روز کاری
58 A6 یکرو سایز دقیق 5000 10.5×14.5 60000 10 روز کاری
59 A6 دو رو سایز دقیق 5000 10.5×14.5 70000 10 روز کاری
60 B4 یکرو سایز دقیق 1000 24×34 88000 10 روز کاری
61 B4 دو رو سایز دقیق 1000 24×34 135000 10 روز کاری
62 B5یکرو سایز دقیق 1000 71×24 40000 10 روز کاری
63 B5 دو رو سایز دقیق 1000 71×24 77000 10 روز کاری
64 B4 یکرو سایز دقیق 200 24×34 110000 10 روز کاری
65 B4 دو رو سایز دقیق 2000 24×34 165000 10 روز کاری
66 B5یکرو سایز دقیق 2000 71×24 55000 10 روز کاری
67 B5 دو رو سایز دقیق 2000 71×24 90000 10 روز کاری
68 B4 یکرو سایز دقیق 5000 24×34 200000 10 روز کاری
69 B4 دو رو سایز دقیق 5000 24×34 240000 10 روز کاری
70 B5یکرو سایز دقیق 5000 71×24 105000 10 روز کاری
71 B5 دو رو سایز دقیق 5000 71×24 125000 10 روز کاری

 

تراکت/سربرگ/بروشور  گلاسه 135 گرم (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیف جنس تعداد ابعاد(cm) قیمت تحویل
72  A4یکرو 1000 20×28 90000 10 روز کاری
73 A4 دورو 1000 20×28 120000 10 روز کاری
74 A5یکرو 1000 14×20 50000 10 روز کاری
75 A5 دورو 1000 14×20 65000 10 روز کاری
76 A6 یکرو 1000 100×14 30000 10 روز کاری
77 A6 دورو 1000 100×14 40000 10 روز کاری
78  A4یکرو 2000 20×28 120000 10 روز کاری
79 A4 دورو 2000 20×28 150000 10 روز کاری
80 A5یکرو 2000 14×20 65000 10 روز کاری
81 A5 دورو 2000 14×20 80000 10 روز کاری
82 A6 یکرو 2000 100×14 40000 10 روز کاری
83 A6 دورو 2000 100×14 50000 10 روز کاری
84 A4 یکرو 5000 20×28 230000 10 روز کاری
85 A4 دورو 5000 20×28 275000 10 روز کاری
86 A5یکرو 5000 14×20 120000 10 روز کاری
87 A5 دورو 5000 14×20 142000 10 روز کاری
88 A6یکرو 5000 100×14 65000 10 روز کاری
89 A6 دورو 5000 100×14 80000 10 روز کاری