تاریخچه

0

کانون تبلیغاتی بانی حرکت در مسیر برد را از سال 1393 برای مشتریان خود رقم زده است.چراکه برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب با قابلیت تدوین و ارائه کلیه خدمات تبلیغاتی،بازاریابی و ارتباطی،اجرای تبلیغات محیطی بعد از 10 سال تجربه کاری در خود آزانس تبلیغاتی بانی محقق گشته تا مشتریان با راحتی و اطمینان به اهداف خود دست یابند.و حال دسترنج این آژانس فعالیت در استانهای آذربایجان شرقی،غربی و گیلان را رقم زده است