نرم افزار

واحدی است متشکل از متخصصین آشنا به زبانهای مختلف برنامه نویسی که حاصل دسترنج این مجموعه نرم افزارهای:مدیریت کتابداری، چاپ چک، انبارداری، چاپ برچسب و بارکد، مدیریت تعمیرگاه، مدیریت سهمیه آب کشاورزی، ترسیم نقشه ایزومتریک گازرسانی، ارسال و دریافت فکس،راز بیوریتم،CRM، مؤذن و … می باشد.

 

 

 

فهرست نرم‌افزارهای اداری – مالی

محصول توضیحات قیمت (تومان)
نرم افزار ثبت و چاپ چک مبین توضیحات
توضیحات
تک کاربره: ۲۹,۰۰۰ تومان

دو کاربره:
۴۹,۰۰۰ تومان
نرم افزار انبارداری مبین توضیحات
توضیحات
۱۱۵,۰۰۰
تومان
نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش ساده توضیحات
توضیحات
۲۵,۰۰۰
تومان
نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش پیشرفته توضیحات
توضیحات
۵۵,۰۰۰
تومان
نرم افزار مدیریت و چاپ فاکتور سروش توضیحات
توضیحات
تک کاربره: ۲۵,۰۰۰ تومان

دو کاربره:
۴۰,۰۰۰ تومان

 

فهرست نرم‌افزارهای مدیریتی

 

فهرست نرم‌افزارهای تخصصی تحت ویندوز

 

فهرست نرم‌افزارهای تحت وب