فیلم کوتاه

ویژگی ها : فیلم نامه دلخواه(تم و ایده ،داستان،دیالوگ)،کارگردانی منحصر به فرد(انتخاب فیلم نامه،دکوپاژانتخاب بازیگران)تصویر و صداگذاری درخور کار(ترکیب بندی و کیفیت تصاویر،نورپردازی،صدا).

تدوین بی نظیر(تداوم،ریتم،رعایت اصول تدوین)