صنایع دستی و هنرهای تجسمی

بخشی است با کادر مجرب که محدودیتی در تنوع پروژه ها ندارد.اهم این فعالیت ها به اختصار عبارتنداز:نقاشی،کنده کاری،معرق کاری،آینه کاری،مجسمه سازی،تابلو فرش،گلیم بافی ، ورنی بافی ، کاشی شکسته ،نقاشی روی پارچه و  … .